Capoeira

Capoeira będzie wywodziła się bezpośrednio z tradycji afrykańskich oraz brazylijskich. Jest to jedna z bardziej specyficznych sztuk walki, gdzie wszystkie z ruchów będą bardzo rytmiczne, zawierające elementy akrobatyki i skupiać będą się głównie na kopnięciach. Istotą capoeiry są elementy związane z tańcem i wpływające na płynność oraz przewidywalność kolejnych ataków. Capoeira powstawała na przełomie osiemnastego oraz dziewiętnastego wieku i jej autorami byli brazylijscy niewolnicy. Ta sztuka walki stała się dla nich sposobem manifestowania swojej własnej kultury, sposobu rozrywki i zabawy, która miała pomóc w zapomnieniu o codziennej niedoli. Wywodzić będzie się z tańców rytualnych plemion zamieszkujących czarny ląd poprzez połączenie w sobie rytmów i charakterystycznych dla nich właśnie pozycji. Oprócz tego zauważalne są cechy kulturowe, które przypisać można Indianom z południowej ameryki. Nowoczesna oraz zmodernizowana Capoeira zawierała będzie natomiast liczne elementy wykorzystywane w walce realnej i takiej także samoobronie i wzbogacona jest o wręcz akrobatyczne ewolucje, obalenia oraz kopnięcia. Capoeira będzie wymagała nie małej sprawności fizycznej, wykonanie poszczególnych elementów jest bowiem bardzo trudno, niezbędna jest gibkość i duże możliwość, przy jednoczesnej znajomości swojego własnego ciała.