Capoeira

Capoeira jest jedną ze sztuk walki, która jest połączeniem tradycji afrykańskich oraz brazylijskich. Jest to bardzo charakterystyczna forma opierająca się na rytmicznych i akrobatycznych ruchach i kopnięciach. Istotą samej capoeiry będą elementy taneczne, które powodują, że styl ten jest bardzo płynny i przewidywalny jeśli chodzi o ataki. Capoeira zaczęła wykształcać się na przełomie wieku osiemnastego oraz dziewiętnastego, a za jej twórców uważa się brazylijskich niewolników, dla których stała się ona sposobem na manifestowanie swojej odrębności kulturalnej, oprócz tego stała się skutecznym sposobem samoobrony, a przede wszystkim dawała możliwość na zapomnienie o swej dziennej niedoli i nieuczciwym losie. Korzeni jej możemy szukać jeszcze jednak we wcześniejszych i rytualnych tańcach afrykańskich plemion. Capoeira to swoiste połączenie rytmów, charakterystycznych pozycji, zawierająca w sobie także wiele charakterystycznych cech dla Indian z terenów ameryki południowej. Capoeirę wyróżniał będzie dynamizm i płynność, bardzo trudno w jej przypadku jest wskazać statyczne pozycje, dużo będzie natomiast zamaszystych podcięć oraz kopnięć przeciwnika.