Chwyty

Dokładnie tłumacząc z języka japońskiego chwyty będą zwane techniką obezwładnień i dzielić można je na trzy kategorie, a mianowicie trzymania, duszenia oraz dźwignie. Trzymania polegały będą na utrzymaniu przeciwnika na plecach przy macie, tak aby można było przejąć całkowitą kontrolę nad jego ruchami. Za utrzymywanie przeciwnika w ten sposób przez pół minuty otrzymywało będzie się punkt i wygrywało walkę. Duszenia to różnego rodzaju sposoby nacisku na krtań czy też tętnicę szyjną krawędzią przedramienia. Dźwignie natomiast będą spotykane także w innych dyscyplinach, najczęściej jedynie tylko i wyłącznie na staw łokciowy. Doprowadzenie do sytuacji która w samoobronie pozwoliłaby unieszkodliwienie przeciwnika daje wygraną w walce sportowej także. Chwyty te łączone są w różnego rodzaju kombinacje, zarówno rzuty, dźwignie, jak i też duszenia. Oprócz tego istnieje wiele stylów i technik, które będą kładły nacisk na inne elementy.