Judo

W Japonii powstawało bardzo wiele sztuk walki, a jedna czerpała swoje doświadczenia oraz poszczególne elementy. Jedną z nich będziemy między innymi judo, które z języka japońskiego na polski przetłumaczyć będziemy mogli jako łagodną drogę, co nam już pokrótce charakteryzuje tą właśnie sztukę walki praktykowaną obecnie na całym świecie. Judo powstawało na przełomie dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku, a jego głównym założeniem były wysokie umiejętności techniczne i wykorzystanie siły przeciwnika przeciwko niemu, dzięki czemu teoretycznie o wiele mniejszy i słabszy walczący może powalić swojego lepiej zbudowanego przeciwnika – oczywiście jeśli wszystkie z technik będą wykonane idealnie. Judo zakłada także, aby nawet podczas walki wyrządzić sobie i przeciwnikowi jak najmniejszą szkodę, wszystkie z technik, są więc tak dobrane aby ciosy były bolesne, jednak nie powodowały poważniejszych urazów. Judo przez wszystkie lata swojego istnienia rozwinęło wiele różnorodnych form i osobnych stylów, w większości ich jednak filozofia tejże sztuki walki cały czas jest taka sama, zauważyć można tylko drobne odstępstwa.