Karate

Karate to jedna z popularniejszych sztuk walki, która powstała na Okinawie. Dosłownie słoto to oznaczało będzie pustą rękę, czyli rękę nagą, bez jakiejkolwiek broni, choć oprócz tego można doszukiwać się tutaj znaczenia chińska ręka. Karate to sztuka walki, która została stworzona przede wszystkim dla samoobrony. Dawniej dla sztuki tej używane były różnego rodzaju nazwy, natomiast oficjalna nazwa karate zatwierdzona została dopiero w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Sztuka ta od momentu swojego powstania cały czas ewoluuje, w wielu stylach aspekt realnej walki został zachowany, a nawet jeszcze bardziej rozwinięty. W niektórych stylach jednak sztuka ta zmieniła swój charakter całkowicie stając się formą doskonalenia samego siebie zarówno fizycznie jak i psychicznie, gdzie na pierwszy plan wysuwał będzie się aspekt życiowej drogi, którą kroczymy przez cały okres naszej egzystencji w celu osiągnięcia doskonałości. Stąd spotykać będziemy także inne nazwy.