Style

Krav maga jest pojęciem tak naprawdę bardzo ogólnym, powoduje to, że wyróżnić możemy różnorodne wersje oraz systemy walki, które dzielą się przede wszystkim na cywilne oraz wojskowe. Te podstawowe różnił będzie zakres ćwiczeń oraz ich cel. W wersji cywilnej priorytet to umiejętność obrony przed zagrożeniem, w wojskowej natomiast celem jest nawet umiejętność skutecznego zabicia swojego przeciwnika. Niektórzy z autentycznych instruktorów krav magi przestali używać tego terminu ze względu na jego komercjalizację, tworząc nie jako osobne systemy pod nową nazwą. Spotykane będą różne określenia w przypadku odmiennych stylów krav magi, w tłumaczeniu będzie to na przykład przetrwanie, umiejętność walki w ręcz i wiele, wiele innych tym podobnych. Wiele elitarnych jednostek wojskowych cały czas używało będzie specyficznych odmian krav magi.