Zapasy

Zapasy jest do jeden ze sportów walki, podobny do sumo. Zapasy polegają na zmaganiach fizycznych dwóch zawodników. Jak wiele sportów także początki zapasów sięgają czasów starożytnych. W czasach starożytnych zapasy były bardzo popularne na igrzyskach olimpijskich, które były organizowane w Grecji. Ta sztuka walki jest walką bezkrwawą. Jak już wcześniej zostało wspomniane zapasy mają swój odpowiednik – sumo. W tym sporcie istotną rolę odgrywa duża sprawność fizyczna, a przede wszystkim spryt. Bardzo ważne jest także posiadanie instynktu, by móc przewidzieć zachowania przeciwnika. Zapasy odbywają się na macie okrągłej. Chwyty w zapasach dzielą się na klasyczne oraz wolne. W pierwszym stylu obowiązują tylko i wyłącznie chwyty powyżej pasa, w drugim stylu można do wypchnięcia przeciwnika za matę użyć jego nóg. Za zapasy w Polsce odpowiada Polski Związek Zapaśniczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>