Hymn

Obecny oficjalny Hymn Barcelony powstał dwudziestego siódmego listopada roku 1974 z okazji obchodzenia w tym czasie siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania klubu. Muzyka została skomponowana przez Gorina, natomiast słowa napisało kilku z najbardziej znanych hiszpańskich muzyków oraz twórców tekstów. Zapis nutowy zachowany jest do dnia dzisiejszego i znajduje się w muzeum klubu. Wcześniej hymnem był utwór napisany jeszcze w pierwszych latach istnienia FC Barcelony. Osobny hymn został także stworzony w celu uczczenia stulecia klubu, nie jest on jednak obecnie oficjalnym i cały czas popularność swą podtrzymuje ten z roku 1974.