Narciarze

Narciarstwo jest obecnie jedną z popularniejszych dyscyplin sportowych. Należy przyznać, że w tym względzie mamy się czym pochwalić. Polega ono na przemieszczaniu się bądź wykonywaniu określonych ewolucji z pomocą sprzętu narciarskiego, a więc nart, kijków itp. Najczęściej wyróżnia się następujące narciarstwo: alpejskie, dowolne, klasyczne (biegi i skoki narciarskie), a także narciarstwo na trawie, narciarstwo szybkie i tak zwany freeskiing. Ponadto wyróżnia się też narciarstwo biegowe, pozaprasowe, wysokogórskie i niskogórskie. Wszystko zależy od aktualnie przyjętego podziału tej dyscypliny. Pierwsze narty pojawiły się w 1867 roku we Włoszech, z drewna. Potem powstały w miarę podobne do aktualnych narty w Stanach Zjednoczonych w 1963 roku. W Polsce pierwszymi narciarzami był: Marcin Kozłecki i Władysław Kleczyński. Wśród skoczków polskich przede wszystkim wymienić należy: Adama Małysza, Apoloniusza Tajnera, Grzegorza i Krzysztofa Miętusów, Stefana Hulę, Tadeusza Fijasa i wielu innych.