PZPN

PZPN jest oficjalnym skrótem od nazwy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pełnić będzie on rolę ogólnokrajowego związku sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, który działa na terenach naszego kraju i posiada osobowość prawną. Jest jedynym prawnym reprezentantem polski piłki nożnej w każdej jej przejawie, zarówno odmian halowych, plażowych i kobiecych oraz reprezentacji w młodszym wieku. Od początku lat dwudziestych wieku dwudziestego PZPN jest członkiem FIFA, gdzie zaraz na pierwszym powojennym kongresie genewskim kandydatura polski została zatwierdzona. Od połowy lat pięćdziesiątych tegoż wieku także członek UEFA.