Historia

Na polskich ziemiach w piłkę nożną zaczęto grać najprawdopodobniej w latach osiemdziesiątych wieku dziewiętnastego. Po dziś dzień nasi historycy zastanawiać będą się w którym z miast, czy też regionie pojawili się pierwsi z pionierów, którzy mieli wpływ na popularyzację tego sportu. Możliwe że był to Kraków, czy też Lwów, gdyż właśnie na terenach Galicji posiadali Polacy największą autonomię wśród pozostałych zaborów. Inne hipotezy podają jednak, że mogło to być pomorze gdzie drogą morską docierało wiele obcokrajowców do naszego właśnie kraju, między innymi anglików. Niewykluczone że palmę pierwszeństwa dzierżyć mogą także ślązacy, gdzie bardzo duże były na tych terenach wpływy niemiecki, które powodowały szybki rozwój, między innymi sportu. Z całą jednak pewnością i bezsprzecznie pierwszy potwierdzony fakt rozegrania meczu piłki nożnej w Polsce to rok 1889 gdzie jeden z polaków po powrocie z Niemiec przywozi ten sport wraz z sobą do Krakowa. Nieco wcześniej udało mu się na błoniach zdobyć wydzielony teren do celów sportowych, dzięki czemu powstał park Jordana. Jego oficjalna inauguracja miała miejsce w marcu 1889 i wkrótce potym odbył się pierwszy mecz. Pierwszy klub piłkarski natomiast założony został w roku 1895 w Łodzi i nosił nazwę Touring Club Łódź. Dwa lata później we Wrocławiu powstają dwa kolejne i najstarsze obecnie w całym mieście kluby. Od tego czasu wszystko bardzo szybko brnie do przodu i widoczny jest rozwój piłki na terenach ziem polskich.