Łucznictwo

Jest to swoista umiejętność i praktyka w odniesieniu do posługiwania się łukiem. Najważniejsze jest celne wystrzeliwanie strzał. W sportowym dziale tej dyscypliny nie można korzystać z celowników optycznych, co natomiast jest dopuszczalne w wersji hobbistycznej. Można natomiast korzystać ze sprzętu optycznego po lub przed oddaniem strzału, ale nie może to być częścią łuku. Strzela się z odległości 70m, 60m, 50m i 30m dla kobiet oraz 90m, 70m, 50m i 30m dla mężczyzn. Zaleta jednakże od wieku zawodników. Wyróżnia się w Polsce następujące kategorie wiekowe: dzieci młodsze (do lat 10), dzieci starsze (11-12 r.ż.), młodzicy (13-14 r.ż.), juniorzy młodsi (15-16 r.ż.), juniorzy (17-18 r.ż.), seniorzy (powyżej 19 r.ż.).