SPORT

Pod kątem definicyjnym najprościej sport można określić jako różne formy aktywności fizycznej oraz umysłowej, które podejmowane są ze względów przyjemności bądź współzawodnictwa. Należy w sporcie przestrzegać licznych zasad, które obowiązują w danej dyscyplinie. Rywalizacja w sporcie może być indywidualna bądź zbiorowa, zależnie od rodzaju sportu, który jest uprawiany. Czasami określić też można sport jako walkę ze sobą samym, jak chociażby w alpinizmie czy w sportach ekstremalnych, tak popularnych w ostatnim czasie. Co do popularności danego sportu, jego powstania i reguł, w wielu przypadkach decyduje kultura, dbanie o własne ciało i wiele innych czynników. Najczęściej dzieli się sporty na zespołowe i indywidualne, olimpijskie i nieolimpijskie, letnie i zimowe, dla zdrowych i niepełnosprawnych, wodne, powietrzne i lądowe itp. Każdy może uprawiać wiele dyscyplin sportowych, zależnie od własnego zamiłowania oraz predyspozycji pod względem wyglądu i dbałości o swoje ciało, jego wytrenowania