Styl wspinaczki

W przypadku wspinaczki skalnej wyróżnić będziemy mogli dwa podstawowe jej rodzaje, a mianowicie całkowicie klasyczną oraz tą wykorzystująca różnego rodzaju ułatwienia w postaci dodatkowego, sztucznego sprzętu. Z całą pewnością wspinaczka klasyczna będzie o wiele trudniejszą i dodatkowo bardziej niebezpieczną, szczególnie w momencie kiedy wspinacz nie korzysta całkowicie z żadnych z zabezpieczeń. W przypadku wspinaczki klasycznej właśnie wyróżnić będziemy mogli wiele różnych stylów wspinania się, które różnić będą się od siebie poziomem trudności, ilością osób, które wspinają się na raz oraz w jaki sposób zapewniana jest asekuracja i czy w ogóle jest ona zapewniona.