Curling

Curling jest sportem zespołowym, który dodatkowo zaliczony może zostać do grupy sportów zimowych oraz olimpijskich. Konkurencja rozgrywana jest na prostokątnej tafli lodu posiadaj±cej specyficzne wymiary, gdzie naprzeciwko siebie staj± dwie drużyny składaj±ce się po czterech zawodników. Na końcu każdej tafli lodowej znajduje się pole w postaci koła, które zwane jest domem i dodatkowo celem każdej z drużyn. Przy wykorzystaniu granitowych kamieni, wyprofilowanych w takowy sposób, że często nazywane s± czajnikami, trzeba wybić kamienie przeciwnika jak najdalej od domu i ustawić jak najbliżej jego środka swoje kamienie. Wygrywa ta drużyna, która łącznie zdobyła jak najwięcej punktów. Dyscyplina ta często jest nazywana także lodowymi szachami, może między innymi dlatego, że w sporcie tym konieczne jest posiadanie odpowiedniej strategii, umiejętności przewidywania zagrań przeciwnika, a dodatkowo posiadanie bardzo wysokiej precyzji oraz wielu, wielu innych cech, które z pewnością będą niezbędnymi.