Historia

Jeśli chodzi o ślady istnienia sportu o zasadach najbardziej zbliżonych do krykieta to pochodzą one jeszcze z wieku trzynastego, gra ta jednak powstać mogła już o wiele wcześniej. Jak podają dzisiejsze źródła stworzona miała być przez wiejskie dzieci ze społeczności chłopskich. W dokumentach z ostatnich lat wieku szesnastego związanych ze sprawą sądową znajduje się zmianka o sporcie zwanym kreckett – a słownik oxfordzki podaje, że było to pierwsze oficjalne użycie dzisiejszej nazwy tego właśnie sportu. Jeszcze przed rozpoczęciem angielskiej wojny domowej stał się on rozrywką całych rodzin, szczególnie dorosłych, którzy grali przeciwko sobie w drużynach, które reprezentowały poszczególne z parafii. Krykiet znowu powraca do łask w drugiej połowie wieku siedemnastego i rozwija się do końca tego stulecia właśnie przybierając już kształt zorganizowanej wręcz profesjonalnej gry, gdzie w grę wchodzić zaczynały coraz częściej pieniądze. Od osiemnastego wieku krykiet nie jest już jedynie wiejską i amatorską rozrywką jednak urasta do miana sportu narodowego uprawianego przez coraz większą grupę anglików – jego popularność wzrosła przede wszystkim z powodu licznych zakładów o duże sumy pieniężne i zestawianiu własnych drużyn przez najbogatszych z mieszczan i właścicieli ziemskich. Wiek dziewiętnasty to ciągły rozwój krykieta oraz początek pierwszy międzynarodowych turniejów, krykiet dzięki swojej popularności jest grywany także poza wyspami brytyjskimi, a dzisiaj znany na całym świecie. Na początku drugiej połowy wieku dwudziestego sport ten przezywa bardzo silny kryzys z powodu segregacji rasowej, szczególnie na terenach afrykańskich. Po kilku latach miejsce ma jednak jego odrodzenie, modyfikacja zasad, która sprawiła, że stał się on bardziej dynamiczny oraz widowiskowy, a zmiany takowe wprowadzane są cały czas, także obecnie.