Historia

Pierwsze źródła dotyczące sportów bardzo zbliżonych do piłki siatkowej pochodzą z bardzo dawna, a dokładniej z czasów antycznych, czy też średniowiecznych. Gra ta w różnych odmianach była między innymi popularna w Grecji, Rzymie, w Niemczech, wśród niektórych plemion koczowniczych na terenie Europy także. Uformowanie się jednak współczesnej piłki ręcznej na jednolitych zasadach miało miejsce jednak dopiero stosunkowo niedawno, a mianowicie pod koniec wieku dziewiętnastego, gdzie najważniejszą rolę odegrały w tym takie kraje jak Dania, Niemcy, Norwegia, czy też Szwecja. Historia piłki ręcznej na ziemiach polskich jest też dosyć ciekawą. W wersji niemieckiej sport ten zaczął być uprawiany w drugim dziesięcioleciu wieku dwudziestego, a dokładniej w miejscowości Szczypiorno, która obecnie stanowi jedną z dzielnic Kalisza. Ponoć właśnie od nazwy tejże miejscowości pochodzi potoczna nazwa gry, czyli szczypiorniak. Oprócz tego nazwa ta będzie stosowana także do siedmioosobowej wersji gry, gdzie jednak obowiązują inne zasady, inaczej wygląda także samo boisko.