Historia

Miejscem gdzie narodził się hokej oraz jego kolebką niezaprzeczalnie jest Kanada. Gra została wymyślona w drugiej połowie wieku dziewiętnastego, a dokładniej w 1855 roku w Ontario, gdzie stacjonowali angielscy żołnierze. Ponad pięćdziesiąt lat później powstała NHL, wspólna liga hokeja USA oraz Kanady, która dzisiaj jest najpopularniejszą na świecie, podobnież jak sam hokej, który cieszy się bardzo dużym uznaniem, dodatkowo znajduje się w gronie sportów olimpijskich. Do najlepszych drużyn można niezaprzeczalnie zaliczyć Kanadę oraz USA i przede wszystkim kraje skandynawskie. W naszym kraju rozgrywane były mistrzostwa świata w tej dyscyplinie, pierwszy raz miało to miejsce w 1931 w Krynicy, drugi raz w Katowicach w latach siedemdziesiątych.