Posted in Hokej

Inne zasady gry

Spalony jest w sytuacji, gdy zawodnik znajdzie się w tercji drużyny przeciwnej jeszcze przed krążkiem wbitym przez inne zawodnika ze swojej drużyny. Cofany jest wówczas …

Posted in Hokej

Kary w grze

Kary na zawodników biorących udział w rozgrywce hokejowej, nakładane są przez sędziego głównego. Każdy rodzaj wykroczenia jest anonsowany przez arbitra w ustalony w zasadach gry …

Posted in Hokej

Skład drużyny

Drużyna hokejowa złożona jest z sześciu graczy: bramkarza, dwóch obrońców oraz trzech napastników. Poruszają się oni na łyżwach hokejowych. Każdy zawodnik wyposażony jest w odpowiedni …

Posted in Hokej

Rozwój sprzętu

Sprzęt, jakim posługiwano się w owym czasie daleko od biega od obecnie nam znanego. Łyżwy były żelaznymi nożami, które zostały wpuszczone w kawałki drewna, a …

Posted in Hokej

Początki hokeja

Hokej został zapoczątkowany w Kanadzie, która jest jego ojczyzną. Po raz pierwszy usłyszano o nim na początku wieku XIX. Pierwszy mecz hokeja odbył się w …

Posted in Hokej

Postęp i zmiany

W miarę upływu lat, zasady obowiązujące w hokeju się zmieniały. Działo się to jednak bardzo powoli. Z czasem zaczęto odchodzić od pionierskich sprzętów zastępując je …

Posted in Hokej

Hokej na lodzie

Hokej jest gra zespołową, której rozgrywka ma miejsce na boisku znajdującym się na lodowisku. W rozgrywce udział biorą dwie drużyny. Całą gra polega na tym, …

Posted in Hokej

Uderzanie kijem

Uderzanie kijem często określane jest także jako spearing, z języka angielsko. Zagranie takie jest jednym z przewinień i to dość poważniejszych w czasie meczu hokejowego. …

Posted in Hokej

Kary

Jednym z ważniejszych elementów zasad w przypadku hokeja, tak jak wielu innych sportów będą kary za różnego rodzaju przewinienia. Gra zostaje przerwana dopiero w momencie …

Posted in Hokej

Zasady Szczegółowe

W przypadku hokeja będziemy mogli spotkać się z wieloma zasadami oraz pojęciami, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla tej gry, ale także, które spotykamy …