Początki hokeja

Hokej został zapoczątkowany w Kanadzie, która jest jego ojczyzną. Po raz pierwszy usłyszano o nim na początku wieku XIX. Pierwszy mecz hokeja odbył się w 1855 roku, a rozegrali go kanadyjscy żołnierze oddziału strzelców królewskich stacjonujący w Halifax i Kingston. Na Victoria Skating Ring, w marcu 1875 roku odbył się pierwszy mecz, w którym grały przeciwko sobie zespoły studenckie.
4 lata później zostały stworzone przepisy tej nowej dyscypliny sportowej. Spisało je dwóch studentów McGill University mieszczącego się w Montrealu. Zostały wówczas ustalone rozmiary boiska, wielkość bramek. Piłka, która początkowo była wykorzystywana do gry, została zastąpiona krążkiem, którego ustalono obwód oraz ciężar. Został ujednolicony czas spotkania, trwający po 30 minut każda z 2 połów. Podjęto również decyzję o ilości zawodników, którzy byli wystawiani przez każdą z drużyn na 9 osób, jednak przepis ten został zmieniony na 7 zawodników w 1886 roku.
Studenci McGill University promowali tę nową dyscyplinę sportu w każdym możliwym zakątku Kanady, co sprawiło, że stał się on bardzo rozchwytywaną dziedziną sportu w bardzo krótkim czasie.
Młodzież zaczęła biegać z kijami po ulicach goniąc czarny krążek. W okresie zimowym akcje odbywały się na zamarzniętych jeziorach. Jak grzyby po deszczu, zaczęły wyrastać masowo nowe drużyny i pierwsze ligi. Powstały one w Montrealu, Ottawie i Kingston. Dzięki popularyzacji tego sportu, stał się on nieodłącznym elementem programu zimowego karnawału, który odbywał się w Montrealu – Montreal Ice Carnival. Był to również pierwszy zorganizowany turniej, w trakcie którego do walki stanęło ze sobą sześć najlepszych drużyn kraju. Wówczas nagrodę główną w wysokości 750 dollarów zdobyli studenci uniwersytetu, na którym powstały zasady hokeja.
Dzięki olbrzymie popularności, hokej stał się sportem narodowym Kanady.