Style

Capoeria przez wszystkie lata swojego istnienia wykształciła różnego rodzaju style walki, które różnić będą się między sobą. Do najpopularniejszych zaliczymy między innymi Capoeira Angola, która jest tradycyjną formą i zawierała będzie w sobie mniej elementów, które charakterystyczne są dla sztuk walki i jest bardziej nastawiona na współpracę, grę oraz taniec. Wykreowana została w wieku dwudziestym w celu zachowania oraz przywrócenia do capoeiry jej tradycyjnych elementów i była swojego rodzaju odpowiedzią na stworzenie innego stylu a mianowicie capoeira regional. Tenże drugi styl powstał dzięki pracy Mestre Bimba, który opracował bardziej szybkie i dynamiczne formy, które posiadają większe przystosowanie w walce. Ze względu na swoją widowiskowość jest to forma ciesząca się dzisiaj największą popularnością. Trzecia z popularnych form to capoeira moderna, która czerpała będzie z dwóch wcześniej opisanych stylów. Wykorzystuje szeroką gamę technik i sposobów trenowania, jest zmodernizowaną i dostosowaną do nowoczesnych wymogów.