Ubiór i rozgrywka

Zawodnicy jednej drużyny są ubrani w taki sam ubiór. Zasada ta nie dotyczy bramkarza. Ubiór ten mus odróżniać zawodników jednej drużyny od zawodników drugiej. Na obowiązkowy ubiór składa się koszulka, spodenki, getry piłkarskie oraz buty. Zawodnicy są również wyposażeni w ochraniacze goleni, które w całości muszą być przykryte getrami. Jeśli chodzi o koszulkę, to musi ona posiadać rękawy oraz być wpuszczona w spodenki. Nie jest dozwolone używanie kompletów jednoczęściowych, w związku z czym koszulka musi być odrębną częścią. Numer zawodnika, który widnieje na plecach musi być kolorze, który kontrastuje z kolorem koszulki. Pozostałe elementy dekoracyjne są regulowane poprzez przepisy konkretnych rozgrywek.
Piłka w trakcie gry może być uderzana głową, nogą, przyjęcie może nastąpić na klatkę piersiową. Zawodnikom nie wolno rozmyślnie zagrywać rękami. Wyjątkiem od tej reguły jest bramkarz, lecz jest on ograniczony swoim polem karnym, poza obrębami którego, nie wolno mu już takiego zagrania wykonać. Bramkarz nie może również zagrać rękami w sytuacji, gdy piłka została do niego podana częścią nogi poniżej kolana przez współgracza. Dotknięcie rozmyślne piłki rękami jest karane rzutem wolnym bezpośrednim dla przeciwnej drużyny. W sytuacji, gdy piłka została dotknięta przez zawodnika pola w jego własnym polu karnym, następuje rzut karny.