Futsal

Początki Futsalu w Polsce sięgały będą okresu zmian ustrojowych w naszym kraju, czyli końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Oczywiście dyscyplina ta znana była już wcześniej, jednak w skodyfikowanej formie dyscypliny sportowej formować zaczęła się właśnie wtedy. W okresie tym przeprowadzono także pierwsze z mistrzostw Polski w piłce możnej halowej. Na boiskach pojawiały się mniejsze, a mianowicie pięcioosobowe drużyny, co miało na celu dopasowanie się do międzynarodowych wymagań FIFA. Wielki przełom w polskim Futsalu miejsce ma jednak dopiero w roku 1992, kiedy powołana zostaje polska reprezentacja narodowa.