Konkurencje strzeleckie

Według ISSF będziemy mogli wyróżnić i zaliczyć do podstawowych trzy rodzaje konkurencji strzeleckich, a mianowicie z karabinów, z pistoletów, czy też ze strzelb śrutowych, gdzie zawodnicy wykonują je z różnych postaw, do różnych celów i tak dalej. Konkurencje te będzie można skategoryzować ze względu na sposób strzelania. W konkurencjach dynamicznych zawodnicy oddawać będą wiele jedno, czy też kilkustrzałowych serii na polecenie sędziego. Z drugiej strony w konkurencjach statycznych zawodnicy posiadać będą o wiele dłuższy czas na oddanie kilkudziesięciu strzałów oraz sami narzucać będą rytm strzelania. Przed każdą z konkurencji zawodnik oddaje próbne strzały. W konkurencjach, które są bardziej statycznymi zazwyczaj istniej możliwość oddania dowolnej liczby strzałów próbnych, ograniczeni będą jednak jedynie czasem, który ma zostać poświęcone z całej konkurencji na serie próbne. W konkurencjach bardziej dynamicznych natomiast ilość strzałów próbnych jest ustalana ściśle przez regulamin oraz oddawana na komendę. Ilość strzałów w przypadku danej konkurencji jest różną i zależna będzie przede wszystkim od wieku zawodników, ich płci oraz rodzaju konkurencji. Dokładne informacje dotyczące każdej z konkurencji znajdują się między innymi w regulaminie Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego, gdzie są one bardzo szczegółowo opisane od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>