Strzelectwo

Strzelectwo zaklasyfikować będziemy mogli jako ogół aktywności która związana jest z wykorzystaniem broni palnej, czy też pneumatycznej między innymi do celów bojowych, myśliwskich oraz rekreacyjnych oraz w szczególnym ujęciu także do celów sportowych. Termin ten wykorzystywany będzie także w przypadku kiedy odnosimy się do innego rodzaju broni posiadających możliwość miotania pocisków, szczególnie jeśli będzie chodziło o łuk, czy też kuszę, choć w tym przypadku częściej stosowane będzie pojęcie łucznictwa. Szczególną odmianą strzelectwa, o czym już wspomniano, jest strzelectwo sportowe, gdzie takowym mianem określać będziemy jedną z dyscyplin, która polega przede wszystkim na współzawodniczeniu w strzelaniu z broni sportowej, pneumatycznej, czy też palnej, przeważnie do tarczy, czasami także do celów ruchomych. Strzelectwo znajduje się w programie mistrzostw olimpijskich od pierwszych igrzysk w czasach nowożytnych. Od tamtego czasu polakom udało się w dyscyplinie tej zdobyć cztery złote medale, gdzie ostatni zdobyty został w Sydney. Regulacja zasad w przypadku strzelectwa sportowego kontrolowana jest przez ISSF, czyli Międzynarodową Federację Strzelectwa Sportowego. Poszczególne państwa oczywiście posiadać będą swoje własne związki, gdzie w Polsce będzie to PZSS, Polski Związek Strzelectwa Sportowego.