Zasady gry

Koszykówka swoje początki wiąże z rokiem 1891 kiedy to lekarz chcąc zadbać o formę swoich uczniów wymyślił grę, która na początku opierała się na bardzo prostych zasadach i regułach, które z czasem zaczynały się poszerzać. W koszykówkę grają dwie drużyny, po pięciu zawodników każda. Celem każdej z drużyn jest zdobywanie punktów za celne rzuty do kosza przeciwnika i zapobieganie zdobywaniu punktów przez drużynę przeciwną. Nad właściwym przebiegiem gry czuwają sędziowie, sędziowie stolikowi i komisarz.To oni decydują o tym czy zostały złamane przepisy i zasady gry po czym decydują o rzutach karnych za nie. Zwycięzcą meczu zostaje drużyna, która na koniec czasu gry uzyska większą liczbę punktów. Dodatkowo każdy rzut otrzymuje inne punkty.