Łyżwiarstwo

Jest to jedna z najbardziej znanych dyscyplin sportowych. Przede wszystkim polega ona na tym, że zawodnik porusza się po lodzie na specjalnych stalowych płozach z butami, które określa się jako łyżwy. Wyróżnia się kilka rodzajów łyżwiarstwa, a mianowicie: szybkie, figurowe, synchroniczne, szybkie na krótkim torze i inne. Zawodnicy zrzeszeni są w Krajowych Związkach Łyżwiarskich, a te znowu są swoistymi członkami Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU). Typowo rywalizacyjnym i sportowym łyżwiarstwem jest jego szybka wersja lub na krótkim torze. Z kolei łyżwiarstwo figurowe, choć jest dyscypliną sportową, typowym współzawodnictwem, to jednocześnie jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej eleganckich sportów zimowych i sportów w ogóle.