Zarząd komisaryczny

Od momentu kiedy w Polskiej piłce zaczęły wyciekać informacje dotyczące afery korupcyjnej ówczesny minister sportu, którym był Tomasz Lipiec zawiesza ponownie władze PZPN i wprowadzania zarząd komisaryczny w osobie prezesa ekstraklasy, który miał sprawować powierzone mu funkcje, aż do momentu wybrania nowych władz. Kurator przejął kompetencję. W czasie tym jednak FIFA oraz UEFA wydają informację, że nie uznają one ustanowionego przez polskiego ministra sportu kuratora w PZPN oraz że zawieszony zarząd jest jedynym uznawanym organem władzy w futbolu polskim. Konsekwencją wprowadzenia kuratora mogą być między innymi wprowadzane kolejne sankcje wobec polskich zespołów, na przykład zawieszenie ich udziały w rozgrywkach międzynarodowych, łącznie z reprezentacją. Po niespełna miesiącu prezes ekstraklasy rezygnuje z funkcji kuratora. Na tym stanowisku pojawia się Marcin Wojcieszak. Przed złożeniem swojej rezygnacji Rusko przesuwa termin Nadzwyczajnego zgromadzenia delegatów. Polskie władze tak naprawdę są bezradne jeśli chodzi o chęć modernizacji PZPN-u wszystkie ruchy blokowane są bowiem przez FIFA i UEFA, pokazuje to jak silną i zamkniętą kastę tworzą te związki. Kroki są możliwe, jednak będzie to wiązało się bezpośrednio z odcięciem polaków od europejskich pucharów przynajmniej na kilka sezonów.