Kolarstwo

Kolarstwo jest dosyć szerokie określenie, które odnosi się do sporej ilości dyscyplin. Jednakże zawsze dotyczy i jest powiązane z rowerem. Sama nazwa kolarstwo pochodzi od słowa :koło”. Tak początkowo nazywano rower w Polsce. Różnego rodzaju mistrzostwa czy konkursy są organizowane i zatwierdzane przez Międzynarodową Unię kolarską. W skrócie UCI. Wszystkie dyscypliny, które zostały zatwierdzone przez tą organizację należą do kolarstwa klasycznego. Poza kolarstwem klasycznym mamy jeszcze sporą ilość innych odmian kolarstwa. Wszelkie amatorskie odmiany tej dyscypliny, które nie zostały zatwierdzone przez wyżej wymienioną instytucje nadal należą do kolarstwa. Do najważniejszych odmian kolarstwa zaliczamy: kolarstwo klasyczne, kolarstwo górskie, kolarstwo torowe, kolarstwo przełajowe czy BMX. Polską instytucją odpowiadającą za różnego rodzaju mistrzostwa kolarskie organizowane w kraju odpowiadają władzę Polskiego Związku Kolarstwa (PZkol). Natomiast za mistrzostwa kolarskie na świecie odpowiada Międzynarodowa Unia Kolarska.