Polska

Kultura związana z podnoszeniem ciężarów i ta dyscyplina sportów atletycznych na ziemie polskie dotarła później niż do krajów europy zachodniej, gdzie dyscyplina ta uprawiana była już nawet w wieku osiemnastym. W przypadku naszego kraju był to natomiast dopiero przełom wieku dziewiętnastego oraz dwudziestego. Do jednych z ważniejszych powodów zwiększenia popularności atletyki w Polsce, podobnie jak w innych terenach europy zaliczyć będziemy mogli między innymi przedstawienia i popisy cyrkowców, którzy prezentowali dwie formy, a mianowicie konkurencje czysto siłowe oraz walki zapaśnicze. Późniejsze lata to ciągły rozwój tego sportu, gdzie w historii posiadaliśmy kilka bardzo dobrych zawodników, w ostatnich latach była to Agata wróbel, która zdobywała medale na międzynarodowych imprezach, między innymi na olimpiadzie.