Posted in Karate

Kihon

Kihon to podstawowa forma treningu karate, która gromadzi w sobie wszystkie z podstawowych elementów i ruchów, które ćwiczone są indywidualnie, czasami także z udziałem partnera. …

Posted in Karate

Kumite

Kumite dokładniej przetłumaczyć będziemy mogli jako spotkanie dłoni, jest to najtrudniejszy z rodzajów treningu spotykany w karate. Ćwiczący sztuki walki zostaje powoli oraz systematycznie przygotowany …

Posted in Karate

Kata

Kata jest jedną z rodzajów treningów oraz sformalizowanego układu ćwiczeń, które stosowane są w wielu tradycyjnych sztukach walki, szczególnie takich jak taekwondo i wiele innych. …

Posted in Karate

Karate tradycyjne

Przez pojęcie karate tradycyjnego przeważnie rozumieć będziemy wszystkie te style, które stoją w opozycji co do przeprowadzania sportowych zawodów związanych z karate. Uważa się je …

Posted in Karate

Karate okinawiańskie

Pod pojęciem karate okinawańskiego będzie kryła się odmiana tejże sztuki walki, która znana byłą na samym początku przed pierwszymi reformami. Aby popularyzować ten system walki …

Posted in Karate

Ogólne informacje

Karate od momentu swojego powstania bardzo silnie ewoluowało. W wielu kolejnych stylach aspekt walki realnej zostały zachowany i rozwinięty jeszcze bardziej. W niektórych jednak stylach …

Posted in Karate

Karate

Karate jest sztuką walki, która powstała na Okinawie, sam termin oznaczał będzie pustą rękę, czyli pozbawioną jakiejkolwiek broni. Karate to sztuka walki, która stworzona została …