Sporty nieolimpijskie

Oprócz sportów olimpijskich wyróżnia się o wiele większą grupę dyscyplin sportowych, które określane są razem jako nieolimpijskie. Jednocześnie wiele osób określa je jako o wiele ciekawsze, bardziej pasjonujące, hobbistyczne, dzięki czemu można się dobrze bawić, jednocześnie rozwijając swoje ciało. Wśród owych sportów nieolimpijskich znaleźć można sporty letnie i zimowe, indywidualne i zespołowe, a wśród nich również: alpinizm, atletykę, biathlon, casting, footbag, gimnastykę, golf, kolarstwo, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, pływanie, psie zaprzęgi i wiele innych. Opierają się one głównie na możliwych do wykorzystania sprzętach i posiadanych przez uczestnika umiejętnościach. Sprawiają one dużą przyjemność i opierają się bardziej na zabawie, niż rywalizacji. Cenią sobie w większości przypadków albo świetne towarzystwo, miło spędzony czas, albo pracę nad sobą i swoim organizmem. Często nie mają one na celu nawet przygotowania do przyszłych igrzysk bądź olimpiad, ale czystą przyjemność.