Gimnastyka akrobatyczna

Gimnastyka akrobatyczna to dyscyplina sportowa, która polega na wykonywaniu różnego rodzaju określonego już z góry ćwiczeń gimnastycznych o zróżnicowanych stopniach trudności. Gimnastyka akrobatyczna dotyczy kobiet jak i mężczyzn. Wykonywana jest pojedynczo lub w parach. Może być także rozgrywana indywidualnie i synchronicznie. W tej drugiej odmianie wykorzystuje się trampoliny i ścieżki. Akrobatyka sportowa obejmuje w sobie takie ćwiczenia jak: skoki na ścieżce, skoki na trampolinie, ćwiczenia grupowe, skoki na trampolinie określane jako mini-double. Ta ostatnia dyscyplina nie jest uprawiana niestety w Polsce. Ocena końcowa nadawana przez sędziów polega na odejmowaniu od początkowej liczby punków dziesięciu za każdy błąd.