Kanadyjka

Kanadyjką nazywamy małą łódź turystyczną lub sportową, która jest napędzana przy pomocy wiosła z jednym piórem. Nazywa się ono pagajem. Osoby prowadzące kanadyjkę znajdują się w pozycji siedzącej lub klęczącej twarzą do kierunku płynięcia. Kanadyjka spotykana w dzisiejszych czasach znacznie różni się od tej za czasów Indian. Dzisiejsza kanadyjka jest sporo szersza od kajaka i jest pozbawiona także pokładu. Z kanadyjek może korzystać jedna, dwie, trzy lub więcej osób. Do najpopularniejszych należą kanadyjki dwuosobowe. Do regat na wodach używa się kanadyjek sportowych, są one sporo węższe od tych turystycznych. Na kanadyjkach tych zawodnicy klęczą na jednym kolanie, podpierając noge na specjalnym klęczniku, który jest wykonany przeważnie z pianki.