Techniki

Techniki judo będziemy mogli podzielić na dwie podstawowe grupy, a mianowicie rzuty oraz chwyty. W przypadku tychże pierwszych znajdują one zastosowanie przede wszystkim wtedy kiedy przeciwnik traci równowagę, czy też zostanie z niej wytrącony. Rzut wykonywać będziemy przez zastawienie drogi nogą, stopą, czy też biodrami, tak aby dalsze wychylenie rękami doprowadziło do upadku na plecy. W grupie tej występowały będą także kontrataki oraz połączenia kilku różnych rzutów, będą to więc tak zwane kombinacje.