Posted in Aikido

Broń

Treningi aikido z użyciem broni najczęściej obejmowały będą ćwiczenia, podczas których wykorzystywany jest krótki kij, czy też wykonane z drewna miecz oraz nóż. Nauka obejmuje …

Posted in Aikido

Atak

Moment w którym wielki mistrz Morihei Ueshiba rozpoczynał nauczanie aikido większość jego uczniów posiadała już wysoko rozwinięte umiejętności w innych ze sztuk walki. Między innymi …

Posted in Aikido

Obrona

Obrona w przypadku aikido będzie opierała się przede wszystkim na wytrąceniu atakującego z równowagi oraz na stosowaniu odpowiednich dźwigni na stawy. W zależności od tego …

Posted in Aikido

Trening

Metody treningu w przypadku aikido różniły będą się w zależności od tego jak zorganizowane są zajęcia oraz w zależności od sposobu przekazywania wiedzy przez nauczyciela. …

Posted in Aikido

Praktyka aikido

Aikido składa się z szerokiego zakresu technik, które opierają się na zasadzie ruchu oraz energii, by zmienić kierunek, czy też zneutralizować atak przy jednoczesnym kontrolowaniu …

Posted in Aikido

Historia

Historia aikido związana jest z wielkim mistrzem Morihei Ueshiba, któremu udało się opracować nową technikę walki w oparciu o własne doświadczenia oraz przy wykorzystaniu walki …

Posted in Aikido

Aikido

Aikido to jedna ze sztuk walki, która skodyfikowana została dopiero stosunkowo niedawno, gdyż na przełomie wieku dziewiętnastego oraz dwudziestego. Twórca aikido uparł rzuty oraz dźwignie …