Kategoria Baseball

Kultura baseballowa

Baseball od dłuższego już okresu czasu to w społeczeństwie amerykańskim bardzo silny czynnik wpływający na rozwój kultury. Nie ma w tym nic dziwnego, że miejsce miało wykształcenie się całego nurtu kulturowego powiązanego właśnie z tym sportem. Do treści baseballowych odwołują …

Czytaj dalej

MLB

MLB, czyli Major League Baeball to najważniejsza zawodowa liga baseballu w Ameryce północnej, która składa się z dwóch mniejszych lig, a te dodatkowo z trzech dywizji. Zespoły rozgrywają w sezonie zasadniczym, który trwa od kwietnia aż do września ponad sto …

Czytaj dalej

Sędziowanie

Gra w baseballu nadzorowana jest przez zespół sędziów. Możliwa jest także gra z uczestnictwem co najmniej jednego arbitra, który zajmuje przeważnie stanowisko za zawodnikiem łapiącym piłki narzucane przez miotacza, a nie odbite przez zawodnika z kijem. Zadaniem sędziego jest przede …

Czytaj dalej

Zdobywanie bazy

Celów gry w baseballu będzie wiele – między innymi takie narzucenie piłki do odbijającego, aby ten nie był w stanie jej odbić, czy też takowe odbicie aby przeciwnik miał duże problemy w jej złapaniu. Cel podstawowy, dający bowiem punkty to …

Czytaj dalej

Historia

Jeśli chodzi o korzenie baseballu i jego pochodzenie to jest ono nie do końca jasne. Przez cały czas trwają spory, która z gier rozgrywanych wcześniej mogła dać początek tej właśnie dyscyplinie. Dużo osób bierze pod uwagę krykiet, chociaż popularna jest …

Czytaj dalej

Ogólne zasady

W baseballu naprzeciwko siebie stają dwie drużyny, z których każda na przemian będzie spełniała dwie role – albo drużyny atakującej albo drużyny broniącej. Zadaniem pierwszej z nich jest zdobywanie punktów, druga natomiast ma to utrudniać oraz bronić swoich pozycji przed …

Czytaj dalej

Baseball

Baseball to jedna ze sportowych gier zespołowych, która największą popularnością cieszy się w Ameryce Północnej, oprócz tego także na terenach ameryki Południowej i we wschodniej części Azji. Jeśli chodzi o pochodzenie tego sportu, to do dzisiaj nie zostało ono do …

Czytaj dalej

Ubiór zawodników

Drużyny ubierane są tradycyjnie w trykotowe stroje, w skład których wchodzi bluza z długim rękawem, długie spodnie oraz podkolanówki, które przez zawodników naciągane są na spodnie. Drużyny można rozpoznać po różnych krojach, barwach i znakach, jakie znajdują się na trykotowych …

Czytaj dalej

Boisko

Boisko, na którym odbywają się mecze baseballu nazywane jest baseball diamond. Jest to wycinek koła, które kąt rozwarty wynosi 90 stopni. Boisko zostało podzielone na dwa obszary, które ze sobą wyraźnie kontrastują. Obszar wewnętrzny – infield – złożony jest z …

Czytaj dalej

Zasady

Baseball jest sportem zespołowym, w którym walczą ze sobą dwie drużyny. Na przemian każda z nich przejmuje rolę drużyny atakującej. Jej zadaniem jest wówczas zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty te przyznawane są za zdobywanie baz. W celu zdobycia bazy, …

Czytaj dalej